פרסומים

מאמרים אקדמיים

יחסי ממון בין בני זוג | עיוני משפט ג' | 1973

החוק לתיקון דיני משפחה- מזונות | עיוני משפט ה | 1976

הסכמה מראש לסמכות הפורום כזיקת שיפוט בינלאומית | הפרקליט כ"ח | 1977

שוב על סעיף 11(א) לחוק הירושה | עיוני משפט ה | 1977

סמכותן של ערכאות השיפוט בישראל | עיוני משפט ו | 1979

חזקת שיתוף הנכסים בין בני זוג | עיוני משפט כרך ז (תשל"ט-תש"ם) | 1980

יחסי שליחות בין בני זוג יהודיים בישראל (אנגלית) | Tel-Aviv  University studies in Law_ 5 | 1983

ירושת בני-זוג נכתב עם אשר מעוז | הפרקליט לא  | 1984

הירושה על-פי דין לאור התיקון בחוק הירושה נכתב עם אשר מעוז | עיוני משפט יא | 1986

ישראל: השקט לפני הסערה (אנגלית) | Journal of Family Law 25 | 1986

עקרונות הורשה כדין במשפט הישראלי (אנגלית) | Israel Law Review 22 | 1988

הלכת "הכריכה" ומירוץ הסמכויות | עיוני משפט י"ד | 1989

ישראל: הסכמים בתוך המשפחה ויחסי הורים ילדים (אנגלית) | Journal of  Family Law 28 | 1989

ישראל: הצעת רפורמות הצופות פני מאבק פוליטי ומשפטי (אנגלית) | Journal of Family Law 27  | 1989

הרחקה מן הבית הפרדה ומזונות | הפרקליט  ל"ח | 1989

פיצול השיפוט ופיצול הדין בענייני משפחה בישראל | תקדים: עיונים בחקר המשפט העברי ב' | 1989

ביקורת ספרים על ספרו של פנחס שיפמן | משפטים  כרך טו  (תשמ"ה-תשמ"ו) | 1990

ישראל: דרך ללא מוצא | Journal of Family Law 29 | 1990

ישראל: הגנה על בני משפחה וחיזוק היחסים בין בני-זוג (אנגלית) | Journal of Family Law 31 | 1993

דיני משפחה וירושה : מבוא למשפט של מדינת ישראל (אנגלית) | Law of State of Israel | 1994

פרק מתוך ספר השנה של המשפט בישראל | 1994

האנציקלופדיה העברית  כרך ו (ב) | ערך דיני משפחה נכתב על-ידי  אריאל – חתום א.ר.צ | 1995

*תודתנו לאלי נבו על הרשות לפרסם את המאמרים