פרסומים

קטעי עיתונות

חלוקה לפי שנים

ההבחנה שבין הסכם-ממון לבין הסכם רגיל | הארץ | זכויות רכושיות בין בני-זוג | 1/1986

נעמת נגד בתי הדין הרבניים | דבר | פרסום המחקר על תפקוד בתי הדין | 1/1986

מאה מזכירות למאה רבנים | מעריב | המחקר על תפקוד בתי הדין | 1/1986

חתונה עם חוזה חתום | הסכם ממון – נעמ"ת | 1/1986

האישה- בכל שהיא ,ניחא לה | דבר | מצב האישה בבית הדין הרבני | 1/1986

בתי הדין רבניים נמנעים מתיקים קשים | J-P | [אנגלית]תפקוד בית הדין | 1/1986

בתי הדין בניוון מוחלט | דבר | נעמ"ת – בתי הדין הרבניים | 1/1986

יש לגרום להרחבת מעורבות בג"ץ | הארץ | תיקים ללא הכרעה בבתי הדין | 1/1986

הערכה: מקצוען | חדשות | על היועץ המשפטי הפורש  י. זמיר | 2/1986

המימצא | מעריב | מחקר נעמת – תפקוד בתי הדין הרבניים | 2/1986

"שניים סותמין" את פיהם של דתיים | ביטול הופעה של אריאל בגלל דעות 'מתקדמות' | 3/1986

יומיים לפרישתם – הבנקאים מתכחמים | חדשות | המלצות ועדת בייסקי | 5/1986

חוות דעת : א.רוזן-צבי _ משפטן | דבר | פרשת השב"כ | 6/1986

200 לירות קנס או שנתיים מאסר | חובת הופעה לפני וועדת חקירה – י.שמיר | 6/1986

שום יועץ לא יוכל להתעלם מהתלונה | חדשות | כניסת יועמ"ש חדש אחרי י.זמיר | 6/1986

משפטנים לחריש: התפטר | חדשות | חנינת אנשי השב"כ | 6/1986

פרשת השב"כ 12 הכועסים | 7/1986

אנשי השבכ ייאלצו לענות על כל שאלה | ידיעות | חנינת אנשי השב"כ | 8/1986

הרהורים יהודיים על שלטון החוק | 1986

הרוב בבג"ץ הסתפקו בדיון קצר | 8/1986

בשולי הבג"ץ | חדשות | פיקוח של בג"ץ בעניין חנינת אנשי שב"כ | 8/1986

חריש הלך בעקבות זמיר | הקמת ועדת חקירה לאנשי שב"כ | 8/1986

הרהורים יהודיים על שלטון החוק | 1986

שמיים ככלי משחק | חדשות | הרבנים נגד הסגרתו של יהודי חשוד ברצח | 12/1986

"משגיח בחדר המיטות " | מאבקים בבית הדין הרבני | 1/1987

האמת מארץ יצאה/גילוי וכיסוי | דבר | חקירת השב"כ | 1/1987

לתקן את השיטה המטורפת | ידיעות | קריאה להקמת בתי הדין הרבניים | 2/1987

בימ"ש למשפחה יקצר תהליכי גירושים | מעריב | יישום מסקנות ועדת שיינבוים | 2/1987

לועדת בירור אין סמכות לכפות הופעת עדים | מעריב | פרשת פולארד | 3/1987

החוק אוסר מכירת תינוקות | ידיעות | פרשת בייבי מ | 4.1987

משפטנים:המערך רשאי לפעול להקדמת בחירות | מעריב | המערך בממשלה פועל להקדמת ממשלה צרה | 5/1987

שילמד עם שמיר ופרס דף גמרא | ידיעות אחרונות | מעורבות הרב עובדיה יוסף בפוליטיקה | 5/1987

נקש- קריאת תיגר | על המשמר | פרשת נקש | 7/1987

בלי עזרת השם | מעריב | מחלוקת דת ומדינה | 9/1987

סטטוס קוו | 9/1987

השימוש בצו עיכוב יציאה מהארץ | היום | פרשת נקש | 10/1987

ח"כ אלוני הכפישה את הרשות השופטת | מעריב | החלטת בג"ץ בענין שולמית אלוני | 12/1987

מסקנות ועדת פולארד | מעריב | ועדת רוטנשרייך-צור בנושא פולארד | 1987

האמת מארץ יצאה/גילוי וכיסוי | דבר | חקירת השב"כ | 1/1987