ארכיון בת-קול

ארכיון בת-קול

בת קול  – בטאון הסתדרות הסטודנטים באוניברסיטת "בא-אילן" הגיליון הראשון התפרסם   בינואר 1995 – טבת תשכ"ה. אריאל החל לימודיו במחלקה לספרות, היה פעיל בהסתדרות הסטודנטים ועסק בכתיבה אישית. הוא החל במקביל לערוך את העיתון החדש וערך כ- 40 גיליונות בת-קול. העיתון הפך למוקד פעילות של הסטודנטים במערכת – שהקדישו לכך את מירב זמנם וכשרונם – את זהותם של שותפים לעשייה  ניתן למצוא בגיליונות הסרוקים. בשנים 1970-1965 היה העיתון בשביל אריאל וחבריו למערכת מפעל חיים. לא פחות. הוא כתב, בשמו ובפסבדונים שונים, חדשות, פיליטונים, קטעי ספרות, ביקורת, וראיונות.

לקראת הקמת האתר ניסינו למצוא הפניה לאותו אוצר אבוד, אך ללא הועיל. על כן העלינו לאתר סריקה של כל העיתונים  שאריאל ערך ושמר. האוסף כמעט מושלם (חסרים שניים-שלושה גיליונות) ועומד לרשותכם באתר זה. דפדוף בין העיתונים מגלה תכנים רציניים בצד פרפראות סטודנטיאליות, מתיאולוגיה דרך פוליטיקה ועד רכילות אקדמית.