פרסומים

ספרים

פרופ' אריאל רוזן-צבי חקר וכתב בתחומי משפט רבים ומגוונים, הן במשפט הפרטי והן במשפט הציבורי. הוא לא היה רק אקדמאי אלא גם אינטלקטואל ציבורי שעסק בעניינים העומדים על סדר היום הציבורי. שני התחומים שהיו קרובים ללבו, ואשר להם הוא הקדיש את מרב זמנו ומרצו, היו דיני המשפחה ומעמד האישה ויחסי דת ומדינה. הוא כתב שני ספרים ומאמרים רבים על דיני המשפחה, אשר למרות הזמן הרב שחלף מאז צאתם לאור עדיין מהווים את האורים והתומים בתחום. מעמד האישה במשפט העברי הטריד אותו מאוד ולכן חלק לא מבוטל מכתביו מתפלמס עם גישות דתיות שמרניות ומראים כי גם מתוך עמדה דתית אורתודוקסית אפשר וראוי לתת לאישה מעמד שווה לזה של הגבר. מאמץ אינטלקטואלי מיוחד עשה פרופ' רוזן-צבי ליישב את המתח שבין דת ומדינה בניסיון "לרבע את המעגל". בהיותו יהודי מאמין מחד גיסא ודמוקרט ליברלי מאידך גיסא, מאמריו בתחום מראים שהמדינה יכולה להיות מדינה יהודית מבלי לאבד את זהותה הדמוקרטית ליברלית. קריאה בכתבים של פרופ' רוזן-צבי מפיחה תקווה באפשרות לחיים טובים עם שוויון אזרחי מלא במדינה יהודית ודמוקרטית.

דיני המשפחה בישראל - בין קודש לחול, הוצאת פפירוסה באוניברסיטת תל אביב, 1990

הספר  נותן תמונה שלמה על התחום המשפטי של דיני המשפחה. הספר נע בשלושה מעגלים: המבוי הסתום שנקלעו אליו דיני המשפחה,  הדה-הומניזציה של הליך הגירושין בישראל, מעמדה של האשה במשפחה וסוגיית הדת והמדינה כפי שהיא משתקפת בתחום הנישואין והגירושים. בספר מתמודד עם הקושי של הסדרים כפולים בתחום דיני המשפחה, הפיצול בין ההלכה לבין המשפט החילוני .

יחסי ממון בין בני זוג, הוצאת רמות – אוניברסיטת תל אביב , 1992

הספר עוסק בהסדר יחסי הממון בין בני זוג יהודיים בישראל. הוא מספק תמונה רחבה של יחסי הממון בין בני זוג תוך איזון והיזון חוזר בין הפן העיוני לבין הפן המעשי, ומנסה לסייע ביד כל העוסקים במלאכה – אקדמאים, עורכי דין ושופטים – בתיקון הליקויים הקיימים במשפט הישראלי והחזרת הכבוד האנושי שכלה מן ההתדיינות בין בני זוג.

בספר זה נאספו אחד עשר מאמרים שפרופ' אריאל רוזן-צבי כתב בעשור האחרון לחייו. הספר מחולק לשלושה שערים: השער הראשון – תורת המשפט – מציג את תורת המשפט שעוצבה על ידי רוזן-צבי במהלך השנים, המבקשת לעצב את המשפט תוך התחשבות במציאות החברתית שבה הוא מופעל. השער השני – דת ומדינה – עוסק בחיפוש דרכים שבהם יוכלו חילונים ודתיים לחיות ביחד. השער השלישי עוסק בדיני המשפחה בישראל.

מדינה יהודית ודמוקרטית - קובץ מאמרים, אוניברסיטת תל-אביב , 1996

הספר, בעריכתו של פרופ' רוזן-צבי, הוא אסופת מאמרים העוסקים בחשיבה ובניתוח של המדינה היהודית והדמוקרטית מנקודות מבט מגוונות: משפטיות, פילוסופיות, סוציולוגיות ותרבותיות, שנכתבו על ידי מיטב החוקרים. הספר שנוגע בשאלות המרכזיות, שסוגיות חברתיות, משפטיות ומוסריות שלובות בהן ללא הפרד, מיועד לא רק למשפטנים אלא גם לציבור הרחב.